1. <code id="kbvcw"><small id="kbvcw"><optgroup id="kbvcw"></optgroup></small></code>

    歡迎來到原中小學教育資源網!

    《鼠畫逼真》閱讀練習題答案

    試題 時間:2019-07-20 我要投稿

    《鼠畫逼真》閱讀練習題答案

     東安一士人善畫,作鼠一軸①,獻之邑令。令初不知愛,漫懸于壁。旦而過之,軸必墜地,屢懸屢墜。令怪之,黎明物色②,軸在地而貓蹲其旁。逮③舉軸,則踉蹌④逐之。以試群貓,莫不然者。于是始知其畫為逼真。

    《鼠畫逼真》閱讀練習題答案

     【注釋】①一軸:畫用軸裝,一軸就是一幅的意思。②物色:察看;觀察。③逮:等到。④踉蹌:跳起來。

     11.解釋下列句中加點詞。(2分)

     ⑴東安一士人善畫( )⑵令怪之( )

     12. 用現代漢語翻譯下面的句子。(2分)

     于是始知其畫為逼真。

     13. 請用自己的'話說說文中畫作的精美逼真具體表現在哪里?(2分)

     參考答案:

     11.(1)善于,擅長。(2)認為……奇怪,感到奇怪。(2分)

     12. 到這時縣令才知道這幅畫(畫得)是很逼真的。(是:這時。始:才。)(2分)

     13.縣令屢次掛這幅畫,畫都被家中的貓弄得掉落在地(1分);用這幅畫試其他貓,其他貓都會跳起來追畫上的老鼠。(通過貓得的反應側面表現畫的精美逼真)(1分)

    【《鼠畫逼真》閱讀練習題答案】相關文章:

    1.《生物燃料》閱讀練習題與答案

    2.《石榴樹》閱讀練習題與答案

    3.關于器小的閱讀練習題及答案

    4.《魅力》閱讀練習題及答案

    5.《永久的悔》閱讀練習題及答案

    6.語文閱讀訓練習題及答案

    7.《明史·楊士奇傳》閱讀練習題及答案

    8.《老王》的閱讀理解練習題及答案

    啪啪啪爱